banner
18 januari 2019


Historie

Sinds 27-03-1995 heeft Amstelveen een overkoepelende organisatie voor alle winkeliers(verenigingen) in Amstelveen. In het KPMG-gebouw werd de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) officieel opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel op te komen voor het algemeen belang van alle winkeliers(verenigingen), maar zij wil aangesloten detaillisten, voor zover mogelijk, ook individueel ondersteunen. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit ‘onafhankelijke' bestuurders d.w.z. personen die wel kijk hebben op de detailhandel, maar zelf geen winkelier (meer) zijn.

De VAD is onder meer opgericht omdat de Amstelveense detaillisten onvoldoende georganiseerd waren en met name de lokale overheid, zijnde de gemeente Amstelveen, behoefte had aan één centraal overleg/aanspreekpunt namens de Amstelveense winkeliers over zaken zoals het parkeerbeleid, vergunningen, braderieën, koopzondagen, evenementen, verwerking ondergronds afval, veiligheid, standplaatsen, bestemmingsplannen/buurt- en wijkvisies etc. De VAD is tevens de officiële overlegpartner met diverse overige instanties zoals de provincie Noord-Holland, de Kamers van Koophandel, het MKB Randstad Noord e.d. inzake lokale en regionale aangelegenheden met betrekking tot de detaillisten in Amstelveen.