banner
18 januari 2019


Het Dagelijks Bestuur van de VAD wil u er graag op wijzen dat u na de presentatie in het Stadshart informatiecentrum van september 2018 óók nu nog op de hoogte kan blijven van de korte en lange termijn consequenties met betrekking tot de wekzaamheden tot gedeeltelijke overkapping van de A9, klik hier voor meer informatie op de internet pagina van In-zicht.

Tevens is het de moeite waard om van het Adobe PDF document kennis te nemen onder de titel VAD presentatie omtrent de verbreding van de A-9 hiertoe klik hier

 

 


 

De provincie Noord Holland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om winkelgebieden een steuntje in de rug te geven. Het doel is om de kwaliteit te verbeteren, leegstand terug te dringen, samenwerking te verbeteren of het onderscheidend vermogen te bevorderen. Ondernemingen of winkeliersverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de  totale kosten met een maximum van € 30.000,- per aanvraag.

Meer informatie over deze subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier is te vinden via deze link. Indien gewenst kunnen(kan) de 

 

 

 

 

In wijkwinkelcentrum Middenhoven is sinds enkele maanden een Action outlet gevestigd hetgeen consequenties heeft gehad zal hebben voor verschillende aldaar nog gevestigde middenstanders maar de vestiging van deze Action zal natuurlijk het bezoek van consumenten aan het wijkwinkelcentrum doen verhogen.


 

Inmiddels ontwikkeld zich de grote renovatie van het winkcentrum Groenhof gestaag.

De Lidl komt op de plek waar nu Groenhof Optiek en de Blokker zijn gevestigd. Groenhof Optiek moet een volledig nieuw onderkomen krijgen en zal daarvoor dienen te verhuizen naar het midden van het centrum, terwijl Kruidvat in het nu leegstaande pand trekt waar voorheen de DA-drogist zat. Ook het pand van de snackbar aan de buitenzijde wordt bij de nieuwe Kruidvat getrokken. 

 


BerijfsInvesteringsZones, kortweg Biz genaamd, waarvoor de gemeente ondernemers – op aandrang van de VVD – enthousiast wil maken.

Volgens Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) zijn er in Amsterdam en andere steden vele succesvolle BIZ-en uitgerold. Ondernemers investeren daar collectief in projecten die hun winkelcentrum of bedrijventerrein verbeteren. Als de meerderheid een prject wenst, moet iedereen meebetalen. De incasso berust bij de gemeente. Het gaat om ondernemers in een bepaald gebied.


 

VAD collectiviteit bij Zorg en Zekerheid zal ook ná 2018 zeer aantrekkelijk blijven. Nog steeds rond de 100 euro per maand voor de Basisverzekering en 10 % op uw eventuele aanvullende verzekering. Dit geldt voor U uw gezinsleden en uw medewerkers met gezinsleden. Uw VAD lidmaatschap meer dan de moeite waard.!!! Over de condities van Zorg en Zekerheid houden wij u deze maand over op de hoogte.