banner
18 januari 2019


 

 

Circulaire Economie?

Meer weten?

klik hier 

 

VAD leden blijf na de presentatie van september 2018 óók nu nog op de hoogte van de verkeersveranderingen met betrekking tot de A9 door het bezoeken van de internet pagina van het Informatiecentrum: In-Zicht klik hier .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen

van ondernemers die in eental gemeenten in 2016 hebben deelgenomen

aan de pilot mengvormen gefaciliteerd door de VNG waarin zij tijdelijk werden

toegestaan om een mengvorm van winkel en horeca uit te voeren.

De uitkomsten van deze pilot kunnen benut worden bij een eventuele

herziening van de Drank en Horeca Wet (DHW).

Wij raden onze VAD leden en overige detaillisten in Amstelveen dit rapport te lezen.

De conclusie kunnen wij u kort mededelen namelijk dat er draagvlak is voor de

mengvorm winkel horeca mits bescheiden van aard en niet tegen betaling.