banner
18 november 2018


VAD 25 september 2018

 

 

Floor Gordon de nieuwe wethouder EZ

 

Op de onlangs gehouden vergadering van het dagelijks bestuur van de VAD was Floor Gordon, de nieuwe wethouder van EZ, onze gast. Een bijzonder plezierige kennismaking. We hebben uitgelegd wat de VAD doet voor haar 113 leden en onze zorgen uitgesproken over een aantal ontwikkelingen.

Met name de bereikbaarheid van winkels is een grote zorg wanneer Amstelveen de komende jaren op de schop gaat. Ook de trage procesgang bij de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld bij het instellen van blauwe zones, hebben we nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

 

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering hebben vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam de plannen voor een Amsterdams Retail platform gepresenteerd. Dit initiatief heeft tot doel om de inwoners van Amsterdam via internet bekend te maken met het aanbod van de lokale detailhandel. Het initiatief bestaat onder meer uit een professionele website waar, tegen zeer lage kosten, de detaillist zich met zijn producten en diensten professioneel presenteert. Samenwerking met een lokale organisatie zorgt dat de detaillist kan beschikken over een bezorgdienst.

De gemeente financiert voor een groot deel dit initiatief, zorgt voor een professionele presentatie van de deelnemers en zorgt voor veel bezoekers op de site.

Wij vinden dit zo'n goed initiatief dat we de wethouder hebben gevraagd te onderzoeken of een dergelijk initiatief ook in Amstelveen kan worden ontwikkeld.

 

Voorlichting.

Alle leden van de VAD worden uitgenodigd om dinsdag 25 september aanwezig te zijn in het gemeentelijk voorlichtingscentrum Inzicht aan het Stadsplein. Daar wordt uitgelegd wat er de komende jaren gaat gebeuren in Amstelveen en wat de gevolgen zijn voor de detailhandel.

Na de speciale op de detailhandel gerichte presentatie is er ruim gelegenheid om de aanwezige politici en ambtenaren vragen te stellen.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u die nu al mailen naar het secretariaat. Wij zorgen dan dat de juiste personen aanwezig zijn om u een antwoord te geven.

 

ZET DINSDAG 25 SEPTEMBER 19.45 uur UW AGENDA EN KOM OOK!

 

PS.

De nieuwe wethouder toont een grote voortvarendheid: we ontvingen enkele dagen na onze kennismaking de schriftelijk toezegging dat de gemeente zal onderzoeken of het initiatief van de gemeente Amsterdam ook in Amstelveen kan worden geïntroduceerd.

 

 

Bezoek de website

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen

van ondernemers die in eental gemeenten in 2016 hebben deelgenomen

aan de pilot mengvormen gefaciliteerd door de VNG waarin zij tijdelijk werden

toegestaan om een mengvorm van winkel en horeca uit te voeren.

De uitkomsten van deze pilot kunnen benut worden bij een eventuele

herziening van de Drank en Horeca Wet (DHW).

Wij raden onze VAD leden en overige detaillisten in Amstelveen dit rapport te lezen.

De conclusie kunnen wij u kort mededelen namelijk dat er draagvlak is voor de

mengvorm winkel horeca mits bescheiden van aard en niet tegen betaling.